ponedeljek, 29. december 2014

Dolenjski list: Tudi pozimi se da s kolesom po mestu

"Da se da tudi pozimi, ko je sneg, po mestu voziti s kolesom, če so le kolesarske steze primerno očiščene, so hoteli someščanom danes pokazati člani Novomeške kolesarske mreže, ko so se popoldne spravili čistiti kolesarske steze in pločnike od kandijske železniške postajo prek Šmihelskega mosta in naprej po Ljubljanski in Seidlovi cesti." Več na povezavi: http://www.dolenjskilist.si/2014/12/29/126605/novice/dolenjska/Tudi_pozimi_se_da_s_kolesom_po_mestu/