sreda, 17. december 2014

Akcija št. 8: Javna predstavitev - novinarska konferenca: Pobude NKM 2014 - 2018 + Sava Krka bike

Novomeška kolesarska mreža s konkretnimi predlogi za novega župana in občinski svet
Danes je Novomeška kolesarska mreža (NKM) predstavila dve pobudi, povezani s trajnostno mobilnostjo. Prvi dokument je predlog ukrepov na področju kolesarske infrastrukture v obdobju 2014 – 2018. Drugi dokument pa vsebuje dopolnitve elaborata Sava Krka Bike, ki predvideva izvedbo daljinskih kolesarskih poti v občinah JZ Slovenije. Predstavniki NKM so danes obe pobudi že izročili podžupanu MO Novo mesto.

„Vsebujoča pobuda je nastala kot prispevek NKM k realni, smiselni in smotrni izgradnji kolesarske infrastrukture, katere upravljalec je Mestna občina Novo mesto. Naši člani imajo dolgoletne izkušnje tako na lokalnem, državnem in globalnem kolesarskem prometu, zato MONM ponujamo načrt, ki ga občanke in občani nujno potrebujejo za varno in zdravo vožnjo z ostalimi uporabniki v prometu,“ je pojasnil glavni avtor pobude in član NKM Boštjan Pucelj.

NKM je pripravila okvirni načrt, s katerim bi v obdobju enega mandata lahko odpravili vse bistvene anomalije, ki trenutno pestijo kolesarje v Novem mestu. NKM je ukrepe razdelil na štiri etape – vsako leto se izvede en del ukrepov. V NKM ocenjujejo, da so pobude glede na obseg del upravno in finančno povsem izvedljive.

V NKM priznavajo, da ima Novo mesto kar nekaj kolesarske infrastrukture, ki pa je zaradi necelovitega pristopa v dobršni meri neuporabna. Z ukrepi, ki jih predlaga NKM, bodo kolesarji dobili smiselno celoto, ki bo uporabna tako za potrebe rekreacije kot za potrebe prevoza na delovno mesto ali v šolo.
V prvem letu mandata kolesarji tako predlagajo, da se zgradijo naslednji odseki kolesarskih stez: 1. Pokopališče Srebrniče – Brod (s to povezavo se bo omogočil obisk pokopališča s kolesom); 2. Ulica Slavka Gruma – Avtobusna postaja (s to povezavo se bo izvedel zadnji manjkajoči odsek topliške vpadnice in povezal občane s stadionom, postajo in trgovskim kompleksom); 3. Križišče za Lastoviče – Križišče Mirnopeška cesta (s tem se dejansko povežeta Prečna in Ločna, ter omogoči kolesarski dostop do trgovskih centrov BTC in Qlandia).

Kolesarji za leto 2015 predlagajo še, da se pripravi dokumentacija za katalog cestne opreme in uličnega pohištva za celotno občino, da se naredi dokumentacija za povezavo med Žabjo vasjo in Ločno ter izdela rešitev za parkirišča za kolesa za vse osnovne in srednje šole v Mestni občini Novo mesto. Poleg tega NKM predlaga tudi odpravo vseh napak na obstoječi kolesarski infrastrukturi, ki so podrobno popisane v dokumentu Elaborat 0. (Ostale pobude dostopne v prilogi.)

Boštjan Pucelj je v imenu NKM predstavil tudi predloge kolesarjev glede projekta Sava Krka Bike. Gre za projekt, ki je opredeljen v nedavnem elaboratu, ki ga je predstavil Razvojni center Novo mesto. V NKM pozdravljajo elaborat, hkrati pa so pripravili nekaj ključnih dopolnitev, zato da bo ta projekt živel z našimi občani in vsemi kolesarji, ki bodo uporabljali dve daljinski kolesarski poti kot turistični, tranzitni ali rekreacijski. Boštjan Pucelj je pojasnil, da si v NKM želijo, da bo projekt Sava Krka Bike kaj več kot samo množica nepreglednih prometnih oznak in da bo dejansko služil kolesarjem.

Marko Arnuš, predsednik Novomeške kolesarske mreže, je pojasnil, da so danes na delovnem sestanku obe pobudi že izročili podžupanu Mestne občine Novo mesto Boštjanu Groblerju.
Dodal je, da bo Novomeška kolesarska mreža tudi pozimi ostala aktivna na terenu. Pripravljajo že svojo deveto akcijo – čiščenje kolesarskega odseka. „V Novem mestu – kadar pride do obilnejših snežnih padavinah – sneg ostaja skoraj do pomladi nakopičen na kolesarski infrastrukturi. To škodi tako kolesarjem, pešcem, kot tudi avtomobilom, saj taljeni sneg zmrzuje na cestišču in ovira promet,“ pojasnjuje Arnuš.

Ni komentarjev:

Objavite komentar