sreda, 1. oktober 2014

Akcija št. 7: Kolesarimo s kandidati

Danes je Novomeška kolesarska mreža izvedla izlet/ogled stanja kolesarske infrastrukture s kandidati za župana MONM. Kandidate in njihove predstavnike smo seznanili z nekaterimi pomankljivostmi obstoječe kolesarske infrastrukture, ki so podrobno opisane tudi v Elaboratu stanje 0 (Poslali smo jim tudi pismo s prilogo Elaborat stanja 0, kjer so razvidni vsi podatki, trenutne napake kolesarske infrastrukture ter naše pobude), težavami pri urbanem kolesarjenju in predstavili predloge, kako bi lahko pereče probleme v prihodnosti reševali.