sobota, 17. maj 2014

Dnevnik: Šibki v primerjavi s pločevino

"Tako lahko kolesar na svoji trasi naleti na številna različna poimenovanja ter označitve trase, kar je zanj kot uporabnika popolnoma nepraktično,« je kritičen Rotar, ki pa vendarle omeni tudi nekatere svetle točke: nazadnje je tako prišlo do izboljšav v Novem mestu, ko je Novomeška kolesarska mreža dosegla odstranitev prepovedi vožnje skozi središče mesta, v Mariboru pa je letos za izboljšave v prometnem sistemu za kolesarje namenjenih 200.000 evrov." Več na povezavi: https://www.dnevnik.si/1042658543/magazin/svet-vozil/sibki-v-primerjavi-s-plocevino

Ni komentarjev: