četrtek, 29. maj 2014

Akcija št. 2: Obisk MO Novo mesto - Kolesarji zaenkrat ostali brez konkretnega odgovora

Foto: D. Skenderović

SREČANJE NOVOMEŠKE KOLESARSKE MREŽE IN PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE NOVO MESTO

KOLESARJI ZAENKRAT OSTALI BREZ KONKRETNEGA ODGOVORA

Predstavniki Novomeške kolesarske mreže (NKM) so se v sredo, 21. maja 2014, srečali s predstavniki Mestne občine Novo mesto. Namen sestanka je bil predstaviti delovanje NKM, predstavitev elaborata o stanju kolesarske mreže v Novem mestu, predstavitev zahtev novomeških kolesarjev. Prav tako je bil namen sestanka pogovor o morebitnih ukrepih, s katerimi bi lahko v praksi nemudoma začeli uresničevati spremembe v prid trajnostnega prometa v dolenjski metropoli.

Kolesarji s sestankom niso bili najbolj zadovoljni. Predstavnikov občinske uprave, odgovornih za promet ali njihovih namestnikov, katerim je bila zadeva prvenstveno namenjena, na sestanek namreč ni bilo. Kljub temu so člani NKM občinskim delavcem predstavili svoje delovanje in predstavili Elaborat Stanje 0, v katerem je celovit pregled stanja kolesarske infrastrukture v Mestni občini Novo mesto.
„Na sestanku se zaradi odsotnosti odgovornih ni bilo moč dogovoriti o konkretnih ukrepih in akcijah, s katerimi bi lahko pripomogli k postopnem urejanju stanja kolesarske mreže v Novem mestu in okolici. Zato so se kolesarji odločili, da svoje zahteve in predloge predstavnikom Mestne občine Novo mesto posredujejo tudi v pisni obliki,“ je povedal Marko Arnuš, eden od koordinatorjev NKM.
„Med našimi prvimi zahtevami je umiritev prometa na Levičnikovi cesti, kjer so kolesarji zaradi visokih hitrosti življenjsko ogroženi. Poleg tega zahtevamo preplastitev predvidenega kolesarskega pasu na Kandijski ulici. Na Kandijski pričakujemo tudi to, da bo prišlo do spremembe predvidenega poteka kolesarskega pasu, ki je v predlagani obliki za kolesarje nevaren. Poleg tega želimo, da pride do popravka vsaj ene od sistemskih napak na obstoječih kolesarskih stezah,“je še pojasnil Arnuš.
V NKM so Mestni občini Novo mesto postavili tudi konkretne roke, v katerih pričakujejo, da bodo njihove zahteve uresničene.

VSEBINA PISMA ODGOVORNIM NA MESTNI OBČINI NOVO MESTO

(Poslano: županu g. Alojziju Muhiču, podžupanu g. Franciju Bačarju, podžupanji ga. Mojci Špec Potočar, g. Jožetu Kobetu in g. Mirku Grahku)
Spoštovani!
V sredo, 21. maja 2014, je na pobudo Novomeške kolesarske mreže (NKM) potekal sestanek s predstavniki Mestne občine Novo mesto (MONM). Sestanek je uskladila ga. Sandra Boršić. Na sestanek s predstavniki NKM so/ste bili vabljeni vodilni delavci občinske uprave - vsi tisti, ki lahko vplivajo na kolesarski promet in razvijanje kolesarske mreže v MONM.
Žal na sestanek ni bilo pristojnih za promet. Kljub temu smo člani Novomeške kolesarske mreže občinskim delavcem predstavili svoje delovanje in predstavili Elaborat Stanje 0, v katerem je celovit pregled stanja kolesarske infrastrukture v Mestni občini Novo mesto. Tudi vam ga pošiljamo v prilogi.
Vsi prisotni so podprli kakovostno izdelan elaborat. Slišali smo, da gre za nekaj, kar bi morala pripraviti že sama občinska uprava. Tam prisotni občinski delavci so nam pojasnili, da nimajo prav nobenih pristojnosti, da bi kar koli od predlaganega uresničili v praksi.
Zato se obračamo na vas. Prosimo vas, gradivo preučite in se nanj odzovete s svojimi morebitnimi pripombami in dopolnitvami. Poleg (in na podlagi) elaborata vam posredujemo kratkoročne zahteve Novomeške kolesarske mreže. Ker gre za manjše, finančno nezahtevne, za kolesarje pa izjemno pomembne stvari, pričakujemo, da boste predloge upoštevali. Vsi ostali naši predlogi in zahteve so zapisani v elaboratu. V kolikor za določene konkretne zadeve niste pristojni, vas prosimo, da jih posredujte pristojnim javnim službam in nas o tem obvestite.
Naše zahteve so:
1. Popravek predloga zarisanega sharrow sistema. Iz smeri Žabje vasi je pred kandijskim križiščem namreč oznaka za predvideni kolesarski pas speljana ob avtobusni postaji, ob robniku v smeri na most in ob prehodu za pešce nazaj proti Kandijski. Na tak način mora kolesar opraviti pet ostrih zavojev (do 90 stopinj), kar je neuporabno, predvsem pa zelo nevarno. Predlagamo zaris pasu naravnost po Kandijski navzdol preko križišča. Ker gre za manjši popravek, pričakujemo, da bo naš predlog upoštevan že do uvedbe Sharrov sistema na Kandijski ulici. S tem so soglašali tudi občinski uslužbenci zadolženi za urejanje prostora.
2. Predhodno preplastitev predvidenega kolesarskega pasu na Kandijski ulici med Lekarno in interno bolnišnico. Vozišče v trenutnem stanju ni primerno za promet in je na tem mestu za kolesarja nevarno. Ker gre za nujen poseg, pričakujemo, da bo naš predlog upoštevan že do uvedbe sharrov sistema na Kandijski ulici.
3. Omejitev hitrosti na prometnejših cestah znotraj Novega mesta, kjer je sedaj dovoljena hitrost 70km. Veliko voznikov seveda dejansko vozi tudi preko 90 km/h. Najbolj kritičen predel je Levičnikova cesta. Z ukrepom bi umirili promet in zagotovili večjo varnost vseh udeležencev v prometu, še posebej kolesarjev. Pretočnost prometa se ne bi zmanjšala, saj jo narekujeta semaforizirani križišči. Menimo, da bi umiritev prometa z omejitvijo hitrosti lahko bila uvedena v enem mesecu in pol.
4. Izenačitev nivojev kolesarske steze z voziščem na prehodih iz/na kolesarsko stezo z/na vozišče. Sistemska napaka večine kolesarskih stez (glej elaborat), ki predstavlja nevarnost za uporabnike. Predlagamo odstranitev robnikov ali njihovo "brušenje" in preplastitev prehoda. Na takšen način je izvajalec že popravil prehode iz/na pločnik na območju Ulice Slavka Gruma. Popravljanje prehodov na kolesarske steze je izvedljivo do konca mandata pod postavko rednih vzdrževalnih del cestne in kolesarske infrastrukture.
Vemo, da je za ukrepe na državnih cestah potreben postopek na DRSC zato pričakujemo, da nas boste obvestili, ko boste naše predloge posredovali DRSC (in/ali višje, če je to potrebno). V nasprotnem primeru bomo lahko sklepali, da pobuda ni bila posredovana.
Verjamemo, da naše delo ni ostalo neopaženo in da lahko računamo na vaše sodelovanje, saj smo vsi skupaj tukaj zato, da premikamo stvari na bolje.
Lepo vas pozdravljam,
Marko Arnuš, Novomeška kolesarska mreža
Novo mesto, 29. maja 2014

Ni komentarjev:

Objavite komentar